Hoşgeldiniz

Girişimciliği fikirler ve teknoloji ile harmanlayarak destekliyoruz ve Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme vizyonuyla topluma artı değer katmayı hedefliyoruz.

We encourage entrepreneurship by cultivating ideas and technology, adding value to society and fueling a vision for a better world for us all.

higi-logo-dik_kare